پروژه های شرکت نکیسا

شرکت مجری پروژه های نیروگاهی گازی و نفتی در ایران

پروژه های شرکت نکیسا

– EPC ايستگاه كاهش فشار گاز نيروگاه زنجان 3 ،براي شركت

نيرو و توان

2- EPC ايستگاه كاهش فشار گاز نيروگاه شاهرود ،براي شركت

انرژي و پالايش خرد

3- تامين Floating Suction‌ توسعه مخازن نيروگاه كازرون،براي

شركت سديد جهان صنعت

4- EPC of Floating Suction‌ نيروگاه زنجان 3،براي شركت نيرو و توان

5- EP of Swing Joint ‌ نيروگاه سمنان،براي شركت انرژي و پالايش خرد

6- EP of Swing Joint ‌ نيروگاه شاهرود،براي شركت انرژي و پالايش خرد

7- تامين شير گاز نيروگاه زنجان 3،براي شركت نيرو و توان

8- تامين LIS مخزن آنلودينگ‌ نيروگاه زنجان 3،براي شركت نيرو و توان

9- EP of Gas Analyzer نيروگاه قاين،براي شركت بهين سامان سرزمين

10- EP of Energy Meter ايستگاه اصلي كاهش فشار گازنيروگاه قاين،

براي شركت ترموون

11- EP of Energy Meter ايستگاه اصلي كاهش فشار گازنيروگاه

خرمشهر،براي شركت ترموون

12- تامین لوله های ASTM A671 جهت LPG Tank جزیره سیری جهت پروژه NGL برای شرکت پناه ساز

13- EP سیستم سوخت مایع نیروگاه دیبیس عراق شامل پمپ، داپلکس فیلتر، اکومولاتور.

14- EPC فلوتینگ ساکشن برای نیروگاه دیبیس عراق

15- EP پمپ های آتش نشانی و ملحقات برای نیروگاه دیبیس عراق

16- EPC ایستگاه تقلیل فشار گاز محلی نیروگاه هرمزگان

17- EPC ایستگاه تقلیل فشار گاز محلی نیروگاه بهبهان

18- تامین ادورایزر ایستگاه تقلیل فشارگاز محلی نیروگاه کهنوج

19- EPC آنالایزر گاز نیروگاه گناوه

 

برای جزییات بیشتر، لطفا با این شرکت تماس بگیرد.