فیلترهای گازی

فیلترهای گازی

فیلترهای گازی

اين فيلترها شامل انواع Filter Separator, Coalescer, Dry Gas Filter, Slug Catcher, Cyclone Separator(Scrubber), Knock Out Drum, Filter Cartridge, Vane Separator‌ مي باشند كه بسته به كاربرد و شرايط پروسس از آنها در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و نيروگاهي استفاده مي شود و بسته به سفارش مشتري ،امكان جداسازي با قابليت و راندمان هاي مختلف را دارا مي باشند.نوع جديد اين فيلترها تحت عنوان Ziro Technology ،قابليت جداسازي ذرات 1µm‌ با راندمان 99.5% را بدون وابستگي به دبي و فشار گاز دارا مي باشد.

دسته:محصولات