سایر موارد

ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی و پتروشیمی

سایر موارد

  • اسكيد هاي سوخت رساني و پمپاژ سيال
  • (Fuel Forwarding/Unloading Skid)
  • بويلرهاي كانتينري
  • پكيج هاي آتش نشاني كانتينري
  • پكيج هاي Water Treatment‌ كانتينري
  • CHP
  • ديزل ژنراتور كانتينري
  • اسكيد تزريق سوخت پاي توربين گاز(G.T Fuel Injection Skid)

دسته:محصولات