انواع پمپ نیروگاهی و خطوط انتقال

انواع پمپ نیروگاهی و خطوط انتقال

دسته بندي هاي زير،انواع پمپ هايي است كه توسط اين شركت تامين مي گردد:

پمپ هاي سانتريفيوژ(Centrifugal Pump)

پمپ های سانتریفیوژی نیروگاهی

انواع عمده اين پمپ ها عبارتند از:

Multi Stage, Vertical, Horizontal

Split Chamber,

Process Aplication

Submersible, Booster,Monobloc

پمپهای خطوط انتقال نفت و گاز

پمپهاي ديافراگمي (Diaphragm Pumps)

پمپهای دیافراگمی

پمپهاي پيچي (Screw Pumps)

 پمپهاي پيچي

پمپهاي دنده اي (Gear Pumps)

پمپهاي دنده اي