ایستگاه تقلیل فشار گاز

شرکت ساخت و تامین تجهیزات نیروگاهی نفت و گاز

ایستگاه تقلیل فشار گاز

اين مجموعه كه تحت عنوان TBS,PRS,CBS‌ نيز شناخته مي شود،توسط اين شركت و با به كارگيري تجهيزات اصلي از سازنده هاي اروپاي غربي و ليست سازندگان مورد تاييد شركتها ساخته مي شود و در صنايع گاز و نيروگاهي و پتروشيمي كاربرد دارد.

دسته:محصولات